Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Kommentarer   Bildgalleri  Data


I augusti 2022 förlorade vi tillträde till gamla Hydrologen på Västra ågatan 24.

Länkar till mätningarna på den nya stationen i pumphuset finns i menyn ovan på denna sida.

Historiska mätningar från Västra ågatan kan nås genom denna sida.

Vattentemperatur i Fyrisån uppströms Islandsfallet, Uppsala för augusti 2022   

Om du vill se mer specifika data från pegeln så finns de tillgängliga mot en förfrågan till Webbansvarig


www.Fyris-on-line.nu sköts av programmet för luft- vatten- och landskapsläraInst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Mätstationen kommer under 2018 att ersättas av en ny station vid Informations- och mötesplats Pumphuset.

Sidan ändrades senast den 8 februari 2018 | Pegelansvarig | Webbansvarig