Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Kommentarer   Bildgalleri  Data

Vattentemperatur i Fyrisån uppströms Islandsfallet, Uppsala för november 2018


Notera att den faktiska vattenföringen från och med juni 2018 är mindre än den som visas.
Detta är på grund av att Uppsala kommun höjer tröskeln vid Islandsfallet varje sommar.
Den pegelansvariga jobbar för att kunna korrigera för denna tröskelhöjning

   

Om du vill se mer specifika data från pegeln så finns de tillgängliga mot en förfrågan till Webbansvarig


www.Fyris-on-line.nu sköts av programmet för luft- vatten- och landskapsläraInst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Mätstationen kommer under 2018 att ersättas av en ny station vid Informations- och mötesplats Pumphuset.

Sidan ändrades senast den 8 februari 2018 | Pegelansvarig | Webbansvarig