Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Kommentarer   Bildgalleri  Rss kanal...eller ska det vara Rss å..?

Vattenföring i Fyrisån uppströms Islandsfallet, Uppsala för år 2018

januari 2018

Mätstationen för vattenföring i Fyrisån är tillfälligt stängd från den 7 november 2007 när bygget av en fisktrappa för fisken asp påbörjades. Här invigs asptrappan den 18 april 2008. Tack vare asptrappan kommer fisken att kunna vandra upp och leka i Fyrisån.

Vattenföringen vid denna mätstation bestäms genom att vi mäter vattenståndet uppströms Islandsfallet. Ur dessa vattenståndsmätningar beräknas vattenföringen genom ett samband mellan vattenstånd och vattenföring som tagits fram genom tidigare mätningar.

För en viss vattenföring bestäms vattenståndet av tvärsektionen vid Islandsfallets tröskel. Asptrappan ändrar tvärsektionen (se bilden) och det använda sambandet mellan vattenstånd och vattenföringen gäller inte. Vi kan därför inte ge vattenföringen förrän ett nytt samband mellan vattentånd och vattenföring tagits fram genom mätningar.

Vattenståndsmätningarna gäller som vanligt, men de ger inte vattenföringen.

   

Om du vill se mer specifika data från pegeln så finns de tillgängliga mot en förfrågan till Webbansvarig


www.Fyris-on-line.nu sköts av Hydrologiprogrammet, Inst. för Geovetenskaper vid Uppsala universitet i samarbete med Tekniska kontoret, Uppsala kommun.
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Sidan ändrades senast den 16 juli 2004 | Pegelansvarig | Webbansvarig