Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Kommentarer   Bildgalleri  Data

Bildgalleri

För att se en större bild - klicka på den bild du är intresserad av

Forsränning Start för forsränningen Valborg 2001.
Flustret Islandsfallet i Uppsala, med Pumphuset, Flustrets torn, Svandammen och Slottet
den 1 december 2000. Vattenståndet uppströms fallet är ca 80 cm över tröskeln.
Sjösala Islandsfallet med Uppsala hamn den 1 december 2000
kvarnenKvarnfallet i Uppsala den 9 november 2000.
Vattenföringen är ca 22 m3/s.
höst Fyrisån från Jernbron mot S:t Olofsbron och Upplandsmuséet (Kvarnfallet) den 1 oktober 2000
kvarnen Kvarnfallet den 11 maj 2000

www.Fyris-on-line.nu sköts av programmet för luft- vatten- och landskapsläraInst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Mätstationen kommer under 2018 att ersättas av en ny station vid Informations- och mötesplats Pumphuset.

Sidan ändrades senast den 4 maj 2001 | Pegelansvarig | Webbansvarig