Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Kommentarer   Bildgalleri  Data

Data

Data fås i en zippad och kommaseparerad fil på begäran till Webbansvarig.

www.Fyris-on-line.nu sköts av programmet för luft- vatten- och landskapsläraInst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Mätstationen kommer under 2018 att ersättas av en ny station vid Informations- och mötesplats Pumphuset.

Sidan ändrades senast den 26 februari 2018 | Pegelansvarig | Webbansvarig