Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Vattentemperatur  Konduktivitet  Turbiditet   Kommentarer   Bildgalleri  Data

Vattenstånd i Fyrisån uppströms Islandsfallet vid pumphuset, Uppsala för juni 2024



   

Vattenföring som redovisas för maj – oktober kan vara missvisande på grund av en tillfällig tröskelhöjning som tillämpas varje år av Uppsala kommun.
Om du vill se mer specifika data från pegeln så finns de tillgängliga mot en förfrågan till Webbansvarig


www.Fyris-on-line.nu sköts av Inst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .

Sidan ändrades senast den 5 februari 2019
För mer information: Pegelansvarig | Webbansvarig