Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Kommentarer   Bildgalleri  Rss kanal...eller ska det vara Rss å..?

Vattenstånd i Fyrisån uppströms Islandsfallet, Uppsala för februari 2018


   

Om du vill se mer specifika data från pegeln så finns de tillgängliga mot en förfrågan till Webbansvarig


www.Fyris-on-line.nu sköts av Hydrologiprogrammet, Inst. för Geovetenskaper vid Uppsala universitet i samarbete med Tekniska kontoret, Uppsala kommun.
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Sidan ändrades senast den 8 februari 2018 | Pegelansvarig | Webbansvarig