Startsida   Vattenstånd  Vattenföring   Vattentemperatur  Konduktivitet  Turbiditet   Kommentarer   Bildgalleri  Data

Välkommen till Fyrisåns webbplats

Pegel

Vårflod i Kvarnfallet, Fyrisån 11 april 2006
vattenföring 48 m3/sPå denna sida kan du följa vattenståndet och vattenflödet i ån on-line. En vattenståndsmätare (pegel) och temperaturmätare är ansluten till sidan.

I augusti 2022 förlorade vi tillträde till gamla Hydrologen på Västra ågatan 24.

Länkar till mätningarna på den nya stationen i pumphuset finns i menyn ovan.

Historiska mätningar från Västra ågatan kan nås genom länkarna nedan.

Vattenståndet kan ses här.
Vattenföringen kan ses här.
Temperaturen i ån kan ses här.
Mätningarna startade på försommaren år 2000.

Högsta uppmätta vattenstånd är 1,40 m över Islandsfallets nuvarande tröskel (vårfloden 1898)


Fyrisåns avrinningsområde (Fyrisåns vattenförbund).
Avrinningsområdet för stationen Fyris-on-line i Uppsala är 1242 km2. Av denna yta utgörs 2,2 % av sjöar.
Hela Fyrisåns avrinningsområde vid mynningen i Mälaren (Ekoln) är 2002 km2.


Vattenföringsstatistik för Fyrisån i Uppsala:
Medelvattenföring:10 m3/s
Normal högsta vattenföring under året: 45 m3/s
Högsta observerade vattenföring (vårfloden 1898): 106 m3/s

www.Fyris-on-line.nu sköts av programmet för luft- vatten- och landskapsläraInst. för geovetenskaper vid Uppsala universitet
i samarbete med Uppsala kommun och Uppsala vatten och avfall AB .
Projektet startade som en del av Naturvetenskapliga Forskningsrådets program för populärvetenskap, Budkavleåret-2000.
Mätstationen kommer under 2018 att ersättas av en ny station vid Informations- och mötesplats Pumphuset.

Sidan ändrades senast den 22 oktober 2002 | Pegelansvarig | Webbansvarig